Algemene voorwaarden FreAn.be

1. Algemeen

▪ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto's, bestellingen en fotoreportages bij FreAn, uitgezonderd huwelijksreportages waarvoor andere afspraken gelden. ▪ Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage en bij het afnemen van foto's gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

2. Fotoreportages

▪ FreAn is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.

▪ De fotoreportage is pas compleet nadat FreAn een selectie in de foto's heeft gemaakt.

▪ Binnen 14 dagen na de reportage en na ontvangst van de betaling zullen de foto’s via wetransfer geleverd worden

▪ Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

3. Boekingen & Annuleringen

▪ Een reportage boeken kan per e-mail of telefonisch. Een boeking is pas definitief na bevestiging van FreAn.

▪ Bij de bevestiging van uw reportage ontvangt u ook een voorschotfactuur. Betaling kan enkel via overschrijving en dient ontvangen te zijn op rekening van FreAn ten laatste 3 dagen voor de reportage. U ontvangt uw slotfactuur na de fotoshoot.
▪ Annuleren van een boeking kan tot een week voor de fotoreportage. Indien u al betaald heeft, krijgt u de boekingskosten terug gestort op uw rekening. Annulaties minder dan 48u voor de reportage worden nooit terugbetaald, bij annulatie omwille van dringende redenen (ziekte ed) wordt de reportage kosteloos verplaatst naar een nieuwe datum.

▪ Uw reportage en uw foto's zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Mochten de foto's van uw reportage om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan zal er een gepaste oplossing gevonden worden.

4. Auteursrechten & Publicaties

• Alle geleverde digitale bestanden zijn alleen bestemd voor privé gebruik!

• Op al onze foto's rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FreAn. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen privé gebruik en niet voor commerciële publicatie.

• Indien u mijn beeldmateriaal wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op . Er zal een passende vergoeding worden besproken.

• Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de voor de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 50,- Euro

5. Geschillen

• FreAn.be zal al het mogelijke doen om ieder geschil minnelijk te regelen. Indien u niet tevreden bent met de wijze van regeling van het geschil en indien u wenst beroep te doen op de rechtbank, dan geldt het volgende: de overeenkomst wordt geregeld door de Belgische wet. Ieder geschil zal uitsluitend door de rechtbanken van het arrondissement Turnhout worden behandeld.

Algemene Voorwaarden Huwelijksreportages

 

 1. Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huwelijksreportages besteld bij FreAn.
 • Bij het maken van een afspraak voor een reportage en bij het afnemen van foto's gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Huwelijksreportages

 

 • FreAn is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 • De fotoreportage is pas compleet nadat FreAn een selectie in de foto's heeft gemaakt.
 • Binnen 2 dagen na de reportage zullen er 3 foto’s ter voorbeeld digitaal geleverd worden.
 • Binnen 4 weken na de reportage en na ontvangst van de volledige betaling zullen de foto’s op USB-stick geleverd worden, indien van toepassing zal dan ook de digitale versie van het album bekeken kunnen worden.

 

 1. Boekingen & Annuleringen

 

 • Een aanvraag voor een reportage kan per e-mail of telefonisch.
 • Na ontvangst van uw aanvraag maken we een afspraak voor een voorbespreking.
 • Na de bespreking van uw reportage ontvangt u een volledige offerte en ook een voorschotfactuur van 25% van het bedrag op deze offerte. Betaling kan enkel via overschrijving en dient ontvangen te zijn op rekening van FreAn ten laatste 14 dagen na factuurdatum. Pas na ontvangst van deze betaling wordt uw afspraak definitief geboekt.
 • Bij annulatie van uw reportage, wordt het voorschot enkel terug betaald indien geval van overmacht (ziekte, ongeval, …) en heeft FreAn het recht om hier een bewijs van te vragen (dokterattest, …).
 • Binnen de week na de reportage zal u een tweede factuur ontvangen, voor het resterende bedrag van de offerte (en eventuele meerkosten zoals extra uren)

 

 

 1. Auteursrechten & Publicaties

 

 • Alle geleverde digitale bestanden zijn alleen bestemd voor privé gebruik!
 • Op al onze foto's rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FreAn. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk
  beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen privé gebruik en niet voor commerciële publicatie.
 • Indien u mijn beeldmateriaal wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op . Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 • Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de
  voor de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 50,- Euro

 

 

 1. Geschillen

 

 • FreAn zal  al  het  mogelijke  doen  om  ieder  geschil  minnelijk te  regelen. Indien  u  niet  tevreden  bent  met  de  wijze  van  regeling  van  het geschil  en  indien  u  wenst  beroep  te  doen  op  de  rechtbank,  dan  geldt  het  volgende:  de  overeenkomst  wordt  geregeld  door  de  Belgische  wet.  Ieder  geschil  zal  uitsluitend  door  de  rechtbanken  van  het  arrondissement  Turnhout worden  behandeld.

Algemene Voorwaarden Opleidingen

 

 1. Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen fotografie bij FreAn
 • Bij het maken van een afspraak voor een opleiding gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

 1. Opleidingen

 

 • De opleidingen worden gegeven door FreAn, volgens eigen kennis en inzicht.
 • FreAn kan op geen manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of vergissingen in één van haar opleidingen.
 • Deelname aan een opleiding is volledig voor uw eigen risico.

 

 1. Boekingen & Annuleringen

 

 • Een inschrijving voor een cursus kan via de website of telefonisch. Een boeking is pas definitief na bevestiging van FreAn.
 • Bij de bevestiging van opleiding ontvangt u ook een factuur. Betaling kan enkel via overschrijving en dient ontvangen te zijn op rekening van FreAn ten laatste 2 dagen voor de start van de opleiding.
 • Annuleren van een opleiding kan tot één week voor de start. Indien u al betaald heeft, krijgt u uw betaling terug gestort op uw rekening. Annulaties minder dan 48u voor de reportage worden nooit terugbetaald, bij annulatie omwille van dringende redenen (ziekte ed) wordt de opleiding kosteloos verplaatst naar een nieuwe datum.

 

 1. Auteursrechten & Publicaties

 

 • FreAn heeft het recht om tijdens de opleiding genomen beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden. Indien u niet wenst dat u herkenbaar in beeld komt of dat uw naam gebruikt wordt in sociale media, dient u dit kenbaar te maken voor de start van de opleiding.

 

 

 1. Geschillen

 

 • FreAn zal  al  het  mogelijke  doen  om  ieder  geschil  minnelijk te  regelen. Indien  u  niet  tevreden  bent  met  de  wijze  van  regeling  van  het geschil  en  indien  u  wenst  beroep  te  doen  op  de  rechtbank,  dan  geldt  het  volgende:  de  overeenkomst  wordt  geregeld  door  de  Belgische  wet.  Ieder  geschil  zal  uitsluitend  door  de  rechtbanken  van  het  arrondissement  Turnhout worden  behandeld.